Compania Romprest Service SA, in calitate de operator delegat al serviciului de salubritate pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1 Bucuresti, avand in vedere RASPUNSUL PUBLIC postat pe un site de socializare de catre Primarul Sectorului 1 Bucuresti Clotilde Marie Brigitte Armand, preluat de mass-media centrala, CARE NU A FOST TRANSMIS OFICIAL catre Romprest pana la data prezentei, si avand in vedere INFORMATIILE FALSE cu care se incearca INTOXICAREA OPINIEI PUBLICE, va prezentam

PUNCTUL DE VEDERE 
al Companiei Romprest Service SA 

prin care intelegem sa respingem alegatiile cuprinse in acest document neoficial, facut public exclusiv pe un cont privat de socializare , si in cuprinsul caruia veti regasi referentiat („vezi detalii aici”) Punctul de vedere integral al operatorului delegat Compania Romprest Service SA, transmis catre autoritatea contractanta, Consiliul Local al Sectorlui 1 al Municipiului Bucuresti.PUNCTUL 1 – Invocarea lipsei unei Negocieri privind Propunerea Operatorului delegat in vederea solutionarii conflictului (vezi detalii aici)

Afirmatiile sunt FALSE, se dezinformeaza asupra caracterului REAL al negocierilor purtate intre Comisia mixta de mediere constituita prin HCL/15.12.2020 si operatorul Romprest, avand ca rezultat o Propunere negociata privind esalonarea debitelor restante si diminuarea activitatilor din cadrul serviciului, la solicitarea Autoritatii, rezultand o scadere a bugetului estimat pentru anul 2021 cu 40 de milioane de lei, FARA A PERICLITA GRAV STAREA DE CURATENIE GENERALA a Sectorului 1.PUNCTUL 2 – Invocarea necesitatii emiterii unei OFERTE AJUSTATE LA NEVOILE REALE ALE SECTORULUI 1, privind prestatiile si tarifele (vezi detalii aici)

Aceasta alegatie ESTE ASUMATA INTEGRAL SI UNILATERAL DE CATRE PRIMAR IN MANIFESTARILE PUBLICE, fara a reprezenta pozitia Consiliului Local si mai mult, nesocotind Hotararea acestui organ deliberativ. Se dovedeste atat incompetenta cat si necunoasterea grava a institutiilor din materia dreptului administrativ si o eronata interpretare si aplicare a dispozitiilor legale din materia salubritatii.

Contractul de delegare aflat in vigoare nu poate fi modificat unilateral, el este rezultatul adoptarii sale prin Hotarare a Consiliului Local, iar modificarea sa unilaterala asa cum se invoca in interventia Primarului, este in afara limitelor contractuale, fiind inadmisibila, nula si neavenita si reprezentand un abuz de drept.PUNCTUL 3 – Analiza Propunerii Operatorului Romprest (vezi detalii aici)

Propunerea Operatorului, rezultata in urma procedurii de mediere, este o propunere complexa de rezolvare amiabila a conflictului si cuprinde, la solicitarea Comisiei, solutii care au tinut cont de constrangerile bugetare si, in plus, ofera solutii viabile de finantare si deci de degrevare a bugetului local, in conditiile in care FINANTAREA SERVICIULUI PUBLIC cade in sarcina exclusiva a Autoritatii contractante.

Solicitarea Autoritatii contractante, prin Consiliul Local sau Comisia de Mediere, nu a fost niciodata aceea de ajustare a tarifelor.
Conform datelor statistice, tariful total al serviciului de salubritate practicat de Romprest este cel mai mic la nivelul sectoarelor din Bucuresti, in conditiile in care Sectorul 1 are cea mai intinsa suprafata si cea mai redusa densitate a populatiei fiind și sectorul cu cele mai importante obiective culturale, de relaxare și divertisment, centrul politic, economic și financiar al capitalei și zona de intrare în oraș cea mai intens tranzitată
.PUNCTUL 4 – Negarea negocierilor cu Comisia Mixta (vezi detalii aici)

SOLICITAM, pentru conformitate, PE ACEASTA CALE, PUNEREA LA DISPOZITIA OPERATORULUI SI A OPINIEI PUBLICE A INREGISTRARILOR Sedintelor Comisiei Mixte de mediere cu prezenta reprezentantilor Operatorul Romprest din datele de 8, 15 si 21 Ianuarie 2021 (solicitate oficial de catre Companie si care, pana la data prezentei, nu ne-au parvenit).PUNCTUL 5 – Executarea silita suspenda plata facturilor (vezi detalii aici)

Teza invocata de catre Primar denota incoerenta juridica, lacunele de exprimare cu privire la aspectele tehnice si juridice si demonstreaza inabilitate, prin AFIRMATIA FALSA conform careia o instanta de judecata a statuat asupra faptului ca executarea silita este abuziva.

NICIODATA, NICIO INSTANTA DE JUDECATA NU S-A PRONUNTA PE FOND asupra acestei probleme de drept, NU A STATUAT CARACTERUL NEREAL AL PRESTATIILOR SI NU A INVALIDAT FACTURILE CARE ATESTA OBLIGATIA DE PLATA, NU a constatat culpa operatorului si NU a fost constatata nulitatea raportului juridic in baza caruia s-a nascut creanta Romprest.PUNCTUL 6 – Predarea inregistrarilor GPS (vezi detalii aici)

Directia din cadrul Primariei Sectorului 1 care are sarcini de verificare si confirmare a prestatie ARE ACCES IN TIMP REAL LA SISTEMUL GPS al ROMPREST.

Romprest a predat la cerere, suplimentar, TOATE INREGISTRARILE PE CARE LE DETINE, disponibile in sistem.
PUNCTUL 7 – Confirmarea prestatiilor si Refacerea facturilor (vezi detalii aici)

Facturile se emit DUPA CONFIRMAREA prestarii serviciilor si a cantitatilor de lucrari. Pe facturile returnate abuziv de catre Primar se poate vedea viza „Bun de plata” (vezi facturi aici

Romprest a inaintat in vederea confirmarii prestatiilor toate informatiile, datele si documentele, fara de care Directiile de specialitate nu ar fi putut certifica cu viza
bun de plata”, la momentul confirmarii prestatiilor, constatand astfel caracterul complet si fara neconformitati al prestatiilor realizate de operatorul delegat in integralitatea acestora.

Returnarea acestor facturi si refuzul discretionar si abuziv la plata al acestora de catre Primarul Sectorului 1,
sunt nefondate si contrare realitatii de fapt si celei juridice, Romprest fiind grav prejudiciata, creind astfel premisele falimentarii societatii.

Este inacceptabila la nivel contractual si contrar oricarei norme de drept teza prezentata de catre Primar, conform careia se impune refacerea facturarii, la mai mult de 4 luni de la data acceptarii acestora, dincolo de termenul de scadenta și de gratie, atata timp cat aceste facturi au fost recunoscute si acceptate la plata, cat timp s-au confirmat prestarea serviciului si cantitatile de lucrari, neexistand in acest sens neconformitati la momentul prestarii serviciului de salubritate.PUNCTUL 8 – Refuzul Romprest de a reface facturile a dus la suspendarea platilor (vezi detalii aici)

Autoritatea are obligatia legala imperativa de a se achita sumele restante, pana la momentul la care o instanta de judecata competenta va stabili asupra cuantumului acestora, respectiv a prestatiilor executate, moment de la care se naste dreptul de regres al autoritatii contractante, pana atunci aceasta, in calitate de debitor culpabil al obligatiei de executat, nevand dreptul sa refuze executarea platii, cu atat mai mult cu cat aceasta intruneste tripartita conditie a caracterului cert, lichid si exigibil.

Reafirmam că, refacerea facturarii la mai mult de 4 luni de la data acceptarii acestora, atata timp cat aceste facturi au fost recunoscute si acceptate la plata, este contrara prevederilor contractuale si legale in materie. 


© Copyright 2021 Compania Romprest Service SA. Toate drepturile rezervate.